Ansgar Toscha Good Governance – nu ett registrerat varumärke

16 april 2013

Patent- och registreringsverket PRV har den 12 april registrerat loggan och namnet Ansgar Toscha Good Governance som varumärke. Det innebär att vi nu ännu mer kraftfullt och med stort självförtroende kan bygga vidare på vår profilering på marknaden och tydligare avgränsa oss från andra.

För våra kunder innebär detta att vårt varumärke förstärker vår strävan efter hög professionalitet och kvalitet i både vårt agerande på marknaden och vår prestation i uppdrag. Vårt varumärke ska stå för vårt löfte att våra kunder kan förvänta sig mycket av oss. På det viset illustrerar varumärket vår vision:

Vi vill vara den självklara affärspartnern för organisationer som vill uppnå sina mål på ett tryggare och effektivare sätt.


Nu kör vi!