Månadens risk: Hållbarhetsrisker från "conflict minerals"

28 april 2013

Har ni koll på er leverantörskedja vad gäller tenn, tantal, tungsten och guld?

 

Om inte, kan det vara läge nu att göra en översyn av härkomsten av dessa mineraler och kanske ändra på den. Anledningen till att lyfta den frågan är att jag på sistone vid ett antal tillfällen fick frågan om på vilket sätt ”vanliga” svenska industri- och verkstadsbolag drabbas av Dodd-Frank reglerna som kallas för Conflict Minerals (se en sammanfattning här).

Dodd-Frank lagstiftningen från USA blev ett svar på finanskrisen och antogs i senaten 2010. Den är väldigt omfattande och syftar huvudsakligen till att på ett effektivare sätt kunna övervaka och reglera finansmarknaden dvs banker, hedge funds, försäkringar etc. Systemrisker inom finansindustrin ska minskas och kommande finanskriser undvikas.

Genom lagstiftningen ges SEC bland annat mandat att kräva rapportering från alla SEC-noterade bolag (dvs såväl US- och icke US-bolag) om användning av mineralerna tungsten, tantal, tenn och guld som kommer från Centralafrika dvs Republik Kongo och angränsade länder. I dessa länder används ofta intäkterna från dessa mineraler till att finansiera beväpnade konflikter. Rapporteringen syftar därför till att både göra härkomsten transparent och redovisa vilka av dessa mineraler som används till att tillverka produkterna. Bolagen med hela sin leverantörskedja ska undvika mineraler från dessa länder, eller åtminstone hantera problematiken på ett ansvarsfullt sätt.

Men det är inte bara Dodd-Frank lagstiftningen via SEC som nu tar frågan på allvar. Sedan tidigare har FN och globala industriorganisationer som EICC väckt frågan och skapat riktlinjer för sina medlemmar. I början av 2013 har OECD kommit ut med en uppdaterad Due Diligence Guidance för ansvarsfull hantering av problematiken. OECD föreslår en 5-stegs-modell för att komma till rätta med dessa risker i leverantörskedjan:

  1. Establish strong management systems
  2. Identify and assess risk in the supply chain
  3. Design and implement a strategy to respond to identified risks
  4. Carry out independent third-party audit of smelters/refiners’ due diligence practices
  5. Report annually on supply chain due diligence

Sammanfattningsvis kan konstateras att trycket på bolagen ökar att ta ställning till problematiken "conflict minerals". Det innebär också för svenska bolag inom gruv-, verkstads- och produktionsindustrin att utifrån sina hållbarhetspolicys, kartlägga mineralernas härkomst och - om så nödvändigt - anpassa sina inköps- och hållbarhetsstrategier.