Global ökning av säkerhetsrisker

19 december 2013

Färsk undersökning hävdar att internationella affärer hotas av allt större risk

Den globala riskrådgivaren Control Risks har för några dagar sedan lanserat sin RiskMap Report 2014. Rapporten beskriver utförligt hur inför det kommande året den politiska och säkerhetsrisken i enskilda regioner och länder kan bedömas.

Rapporten är en i raden av likande rapporter av olika aktörer inom risk och säkerhet som ges ut under året och är en intressant läsning eftersom den inte bara utförligt analyserar nuläget vad gäller den politiska och säkerhetsrisken utan riskbedömningen per land ger också en prognos om riskernas troliga framtida utveckling. Bedömningen kan därför vara en färsk och lätt tillgänglig referensram inför beslut vad gäller affärer i kritiska länder.

Rapporten kommer bland annat fram till följande slutsatser:

  • Under de senaste 10 åren har andelen av de länderna som bedöms ha en medelstor eller stor politisk risk fördubblats och ligger nu enligt rapportens bedömning på 35 procent av alla länder.
  • Den globalt växande medelklassen som idag omfattar över 2 miljarder människor, och som anses kommer att fram till 2023 växa till 3 miljarder, kräver i många länder större frihet och politiskt inflytande vilket gör att tillväxtprognoserna i dessa länder blir allt mer osäkra. Det gäller också Europa, se utvecklingarna i Ukraina.
  • Brännpunkten för kidnappningsrisken bedöms har förflyttat sig från väst till öst eftersom risken har ökat i länder som Indien, Pakistan, Afghanistan och Filippinerna medan risken i Colombia sedan 2005 har sjunkit med 50 procent. Även i Afrika förblir risken hög – Nigeria bedöms ligga i toppen där.
  • Piratverksamheten utanför Somalias kust har jämfört med 2012 minskat med 90 procent. Däremot har den stannat på samma nivå i Golf av Guinea.
  • Att göra internationella affärer blir inte bara osäkrare utan också dyrare. Företagen ser att försäkringskostnaderna ökar signifikant eftersom premierna korresponderar med försäkringarnas riskbedömning.

Utifrån ett övergripande riskhanteringsperspektiv finns det alltså en bra och en dålig nyhet: Den dåliga är att företagen behöver löpande skärpa sina riskanalyser innan människor och pengar skickas till ett land eller region. Den goda är att det i form av den typen av rapporter finns gratis och lätt tillgänglig expertis att utnyttja när man i beslutsprocessen avväger riskerna och möjligheterna så att lämpliga åtgärder kan vidtas.