Månadens risk - Ebola

31 oktober 2014

Riskanalyser borde ha gjorts för länge sedan

Sedan i våras har tidningar och nyhetssändningar varit fulla med utvecklingen av Ebola-epidemin i Västafrika. Under den fasen ansågs epidemin som långt borta och nästan ofarlig för den större omgivningen i Afrika och framför allt de andra kontinenterna. Men sedan de första fallen utanför Afrika nyligen har rapporterats har också tonläget ändrats. WHO och andra organisationer varnar för en pandemi vilket skulle innebära att - liknande svininfluensan för fem år sedan - sjukdomen står även framför vår dörr i Sverige.

När jag skannar genom risk- och försäkringstidningar blir det uppenbart att ämnet de senaste veckorna har blivit ett hett ämne i debattartiklar eller på konferenser av olika slag. Det som förvånar är att ämnet först nu verkar bli så hett som det är. Egentligen - med färsk minne från svininfluensan där allt plötsligt gick väldigt fort kändes det som - borde ett pandemiscenario ha diskuterats offentligt i ett mycket tidigare skede.

Den tanken slog mig också när jag i förra veckan pratade med en bank där man inte var riktigt säker på om den interna diskussionen kring möjliga konsekvenser av ett sådant scenario fördes på rätt sätt och på rätt nivå i bolaget som motsvarar allvaret i frågan.

För alla de organisationer som inte har gjort en riskanalys av Ebola för sin verksamhet ännu är det dags! Följande punkter borde vara föremål för en översyn:

  • Hur påverkar Ebola vårt resande? Behöver vi ändra våra rutiner för godkännande och genomförande av resor? - Man kanske kan förvänta sig att en sådan översyn gjordes redan för fem år sedan men kanske är det dags för en uppdatering eller specificering .
  • Hur påverkas våra interna och externa leverantörer ("supply chain risk") och kunder, framför allt de kritiska? - Bra att ta kontakt med dem och diskutera.
  • Hur långt sträcker sig våra försäkringar för sjukdom av personal, resande och verksamhetsbortfall? - Bra att ta kontakt med sin broker eller försäkringsbolagen för att diskutera. Business continuity planer för eventuellt berörda verksamheter borde tas fram och ses över.
  • Hur skulle vår arbetsmiljö och våra arbetsrutiner påverkas? - Finns exempelvis rutiner och tekniska förutsättningar för folk att jobba hemifrån ifall de sätts i karantän?
  • Följ WHO's och de andra organisationers webbsite om nya utvecklingar i frågan. - Här finns säkert behov att ta in nya Early Warning Indicators som hjälper att förutspå utvecklingen och vidta rätt åtgärder i god tid.

Många har säkert redan gjort sin hemläxa vad gäller frågorna ovan men jag befarar att pandemirisken hittills har underskattats av många också. Även om ett pandemiscenario går förbi oss denna gång är en genomgång av den egna exponeringen nödvändig i detta läge. Den senaste pandemin vi drabbades av var först för fem år sedan. Man kan alltså lugnt säga att risken verkar öka och att samhället och näringslivet i framtiden behöver en högre beredskap i både förebyggande och hanterande syfte.