Månadens risk - "kusinerna" Brexit och Grexit

2 mars 2015

I förra veckan kunde man läsa att vissa analytiker höjde sannolikheten för att Grekland skulle lämna euroområdet ("Grexit") till 50% vilket är mycket högt. Så sannolikt bedöms än så länge inte Storbritanniens utträde ur EU ("Brexit") vilket britterna år 2017 får rösta om i fall premieminister Cameron vinner valet i maj i år.

Även om scenarierna i första ögonblicket verkar i många avseenden vara väldigt lika är det dock inte fallet. Till skillnad från Storbritanniens skulle till exempel Greklands utträde sker högst ofrivilligt. De skulle helt enkelt kastas ut av de andra euroländerna. Även om Grekerna kan påverka deras beslutet avsevärt så har Britterna däremot sitt beslutet helt i sina egna händer.

Vad gäller konsekvenserna av scenarierna så skulle först och främst valutarisken mot en mycket svag drachme göra comeback. Med införandet av drachmen skulle tillgångar med hög sannolikhet signifikant tappa i värde. Valutarisken skulle i Storbritanniens fall inte spelar någon roll då landet inte tillhör euroområdet. I Storbritanniens fall skulle däremot till skillnad från Grekland den fria rörligheten av människor, varor och kapital från och till kontinenten påverkas. Nya regler som ingen vet hur de kommer att se ut kommer att tas fram. Man kan dock räkna med att landet tendentiellt skulle bygga högre hinder i ett antal avseenden. Annars skulle ett utträde ju vara meningslöst.

Båda scenarierna tillhör kategorin "politiska risker" vilket gör att orsakerna till riskerna och därmed deras sannolikhet knappt kan påverkas av enskilda företag. Däremot kan företag enkelt göra konsekvensanalyser för sin egen del, sina kunder, leverantörer och andra intressenter.

Finns det också möjligheter i scenarierna? Dessa finns möjligtvis i Greklands fall i turistnäringen samt den då billigare arbetskraften, men den största möjligheten ligger i att vara väl förberedd inför olika möjliga utvecklingar i båda länderna.

För ett företag som verkar i ett av länderna eller i båda bör i min värld scenarierna senast i år belysas i den strategiska planeringen vilken ju ofta sträcker sig över en tidshorisont mellan tre till fem år. Även räknat med övergångstider så kan man räkna med att Storbritanniens utträde skulle visa effekter redan inom fem år - inte minst på kapitalmarknaderna. I Greklands fall ännu tidigare.