Spännande: Ny riskindikator för klimatkatastrofen

2 oktober 2013

Riskindikatorn ska öka medvetenheten om förödande temperaturhöjningar

I fredags förra veckan lanserade stiftelsen Global Challenges Foundation sin nya riskindikator, Global Risk and Opportunity Indicator, som visar sannolikheten för klimatkatastrofen. Enligt stiftelsen bygger beräkningsmodellen på tillgängliga vetenskapliga grunder som bland annat hämtas in från FN:s klimatpanel IPCC.

I pressmeddelandet som publicerades i samband med lanseringen heter det bland annat att ”Sannolikheten för en uppvärmning över 4 grader är på tok för hög och något vi aldrig skulle acceptera för exempelvis flygolyckor. Ju längre vi väntar desto större blir riskerna. Världen behöver kraftfulla åtgärder inom de närmsta åren för att undvika enorma negativa sociala konsekvenser. …, säger Johan Rockström, professor och styrelseledamot i Global Challenges Foundation.” Riskindikatorn ska bidra till att både hos allmänheten och politikerna väcka större medvetenhet om klimatkatastrofens allvarliga konsekvenser för mänskligheten, och därmed öka viljan att agera kraftfullt och snabbt.

Riskindikatorn särskiljer sig från många vanliga riskindikatorer (till exempel historiska svängningar i valutakurser eller ekonomiindex som indikator för valutarisker) genom den oerhörda komplexiteten i underliggande data så att den ska vara av tillräcklig dignitet och tas på allvar. Den typen av riskindikator löper alltid en risk att ifrågasättas. Frågan är då om man väljer att lägga sina krafter på att bevisa att indikatorn har fel (och samtidigt tar risken att den har rätt...), eller att i god tid motverka själva risken vars sannolikhet indikatorn illustrerar.

Jag tycker det dock väldigt spännande att stiftelsen gör ett allvarligt försök att med hjälp av en kvantitativ indikator fånga ett komplext katastrofscenario (med bland annat stigande havsnivåer) vilket mänskligheten aldrig har mött förut. I den bemärkelsen beträder stiftelsen med riskindikatorn ny mark.

För dem som behöver den typen av information för sina egna riskbedömningar av katastrofscenarier kan det därför vara mycket intressant att framöver bevaka riskindikatorns utveckling, också med tanke på att riskindikatorn enligt organisationens pressmeddelande i nästa fas ska omfatta ytterligare katastrofscenarier som till exempel kärnvapenkrig eller pandemier.

Kontakta mig gärna om ni vill diskutera hur riskindikatorer kan vara till nytta för er framtidsbevakning.