Vill ni undvika förtroendekriser, vara bättre rustade inför oförutsedda händelser? Vill ni hitta nya affärsmöjligheter, fatta tryggare beslut och ta rätt risker? Vill ni öka riskmedvetenhet i organisationen och följa upp verksamheten på ett effektivare sätt? Har ni som mål att leva upp till relevanta lagar och regler i alla led? Då kan vi hjälpa er.

Vi tillhandahåller unik kompetens


Vår omfattande erfarenhet från ett stort antal branscher i Sverige och internationellt hjälper oss att hitta den lösningen som fungerar just för er. Våra tjänster bygger bland annat på globalt kända ramverk och standarder för riskhantering, intern styrning och kontroll som bland annat COSO och ISO. De ger vägledning till vad som krävs för att effektivt leda och styra en verksamhet i osäkra tider.

Vi hjälper med enkla metoder din organisation att på kort tid hitta en samsyn på möjlighet och risk.  Utifrån samsynen byggs sedan en ändamålsenlig bolags- och verksamhetsstyrning som ligger i linje med vilken risknivå ni vill och kan acceptera.

Ledord för vår verksamhet


Enkelhet
 - vi hjälper er hitta ändamålsenliga lösningar som fungerar i den dagliga verksamheten

Prioritering - vi hjälper er fokusera på det väsentliga

Integrering - våra lösningar tar alltid hänsyn till er befintliga organisation